12 - 16 พฤษภาคม 2557
การอบรมหลักสูตร Machinery Vibration Analysis โดยดำเนินการสอนโดยวิทยากรจาก Vibration Institute สหรัฐอเมริกา พร้อมกับการสอบรับรอง Category III Vibration Analyst Certification Examination ตาม ISO 18436-2
Viblance
Machine Balancing App
แอพลิเคชั่นบน สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Windows Phone ที่เป็นตัวช่วยในการถ่วงสมดุลเครื่องจักร ในแบบ one plane และ two plane มี ฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายที่จะทำให้การถ่วงสมดุลเครื่องจักรของคุณ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
 • Category III Training 12 - 16 พฤษภาคม 2557
 • Viblance Machine Balancing App

ข่าวสาร

 • 15 / January
 • ขอเชิญร่วมงาน CBM Day ครั้งที่ 7
 • 0 comment
 • newscbm
 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนา และ แสดงเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance) จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ชมการนำเสนอเทคโนโลยีด้าน Condition Based Read more

บทความน่าสนใจ

 • 27 / February
 • การวิเคราะห์ความผิดปกติในมอเตอร์
 • 0 comment
 • motorcbm
 • มอเตอร์นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับเครื่องจักรต่างๆ เนื่องจากการทำหน้าที่เป็นตัวต้นกำลัง โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อขับโหลดต่างๆ ความเสื่อมสภาพจากการใช้งานหรือความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากโรเตอร์และสเตเตอร์ต้องรับแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลา Read more
E-library

แหล่งรวมรวมหนังสือน่าอ่านในงานบำรุงรักษา การสั่นสะเทือน การหล่อลื่น บทความวิชาการที่น่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ และอุปกรณ์ ในรูปแบบ ebook หมายเหตุ: ระบบอยู่ในระหว่างการปรับปรุง • Introduction to Machine Vibration (Category I)

  การอบรม Introduction to Machine Vibration และการสอบรับรอง Category I Vibration Analyst Certification ตาม ISO 18436-2 คือหลักสูตรอบรมสำหรับนักวิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่เน้นทางด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้วิเคราะห์การสั่นสะเทือนในระดับ Category I ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ISO 18436-2 โดยทางสถาบันไทย-เยอรมัน ได้ร่วมมือกับ Vibration Institute สหรัฐอเมริกา จัดการอบรมและสอบรับรองขึ้น เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของวิศวกร บุคลากรในงานวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งภาษาที่ใช้ในการอบรมจะเป็นภาษาไทย • Basic Machinery Vibration (Category II)

  การอบรม Basic Machinery Vibration และการสอบรับรอง Category II Vibration Analyst Certification ตาม ISO 18436-2 คือหลักสูตรอบรมสำหรับนักวิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่เน้นทางด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้วิเคราะห์การสั่นสะเทือนในระดับ Category II ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ISO 18436-2 โดยทางสถาบันไทย-เยอรมัน ได้ร่วมมือกับ Vibration Institute สหรัฐอเมริกา จัดการอบรมและสอบรับรองขึ้น เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของวิศวกร บุคลากรในงานวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งภาษาที่ใช้ในการอบรมจะเป็นภาษาอังกฤษ • Machinery Vibration Analysis (Category III)

  การอบรม Machinery Vibration Analysis และการสอบรับรอง Category III Vibration Analyst Certification ตาม ISO 18436-2 คือหลักสูตรอบรมสำหรับนักวิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่เน้นทางด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้วิเคราะห์การสั่นสะเทือนในระดับ Category III ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน ISO 18436-2 โดยทางสถาบันไทย-เยอรมัน ได้ร่วมมือกับ Vibration Institute สหรัฐอเมริกา จัดการอบรมและสอบรับรองขึ้น เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของวิศวกร บุคลากรในงานวิเคราะห์การสั่นสะเทือนในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งภาษาที่ใช้ในการอบรมจะเป็นภาษาอังกฤษ

CBM Day Insight

งาน CBM DAY จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยแผนกการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ สถาบันไทย-เยอรมัน โดย การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม
อ่านต่อ

พันธมิตร
ของเรา