12 - 16 พฤษภาคม 2557
การอบรมหลักสูตร Machinery Vibration Analysis โดยดำเนินการสอนโดยวิทยากรจาก Vibration Institute สหรัฐอเมริกา พร้อมกับการสอบรับรอง Category III Vibration Analyst Certification Examination ตาม ISO 18436-2
Viblance
Machine Balancing App
แอพลิเคชั่นบน สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Windows Phone ที่เป็นตัวช่วยในการถ่วงสมดุลเครื่องจักร ในแบบ one plane และ two plane มี ฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายที่จะทำให้การถ่วงสมดุลเครื่องจักรของคุณ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
 • Category III Training 12 - 16 พฤษภาคม 2557
 • Viblance Machine Balancing App

ข่าวสาร

 • 15 / January
 • ขอเชิญร่วมงาน CBM Day ครั้งที่ 7
 • 0 comment
 • newscbm
 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนา และ แสดงเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance) จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ชมการนำเสนอเทคโนโลยีด้าน Condition Based Read more

บทความน่าสนใจ

 • 27 / February
 • Motor Faults Analysis
 • 0 comment
 • motorcbm
 • มอเตอร์นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับเครื่องจักรต่างๆ เนื่องจากการทำหน้าที่เป็นตัวต้นกำลัง โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อขับโหลดต่างๆ ความเสื่อมสภาพจากการใช้งานหรือความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากโรเตอร์และสเตเตอร์ต้องรับแรงที่เกิดจากสนามแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลา Read more
E-library

แหล่งรวมรวมหนังสือน่าอ่านในงานบำรุงรักษา การสั่นสะเทือน การหล่อลื่น บทความวิชาการที่น่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ และอุปกรณ์ ในรูปแบบ ebook หมายเหตุ: ระบบอยู่ในระหว่างการปรับปรุง • Introduction to Machine Vibration (Category I)

  Introduction to Machine Vibration Training and Category I Vibration Analyst Certification Examination in accordance with ISO 18436-2 will be focused on the development of skills, knowledge and performance of analyst in the Category I as defined in ISO 18436-2. This Thai-German Institute training and certification examination programs which are supported by Vibration Institute USA to improve the skill and knowledge of engineers and personnel in vibration analysis in Thailand and around the world. The language used in the training ,workshop and examination will be Thai. • Basic Machinery Vibration (Category II)

  Basic Machinery Vibration Training and Category II Vibration Analyst Certification Examination in accordance with ISO 18436-2 will be focused on the development of skills, knowledge and performance of analyst in the Category II as defined in ISO 18436-2. This Thai-German Institute training and certification examination programs which are supported by Vibration Institute USA to improve the skill and knowledge of engineers and personnel in vibration analysis in Thailand and around the world. The language used in the training ,workshop and examination will be English. • Machinery Vibration Analysis (Category III)

  Basic Machinery Vibration Training and Category II Vibration Analyst Certification Examination in accordance with ISO 18436-2 will be focused on the development of skills, knowledge and performance of analyst in the Category III as defined in ISO 18436-2. This Thai-German Institute training and certification examination programs which are supported by Vibration Institute USA to improve the skill and knowledge of engineers and personnel in vibration analysis in Thailand and around the world. The language used in the training ,workshop and examination will be English.

CBM Day Insight

งาน CBM DAY จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยแผนกการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ สถาบันไทย-เยอรมัน โดย การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม
อ่านต่อ

พันธมิตร
ของเรา